Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Eindejaarsmarge (bedragen x € 1.000)
Artikel/doelstelling/instrument Aanwending/dekking eindejaarsmarge
Artikel / doelstelling / instrument  
Artikel / doelstelling / instrument  
Etc.  
Totaal: