Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van .....(...) voor het jaar 20.. (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota/Najaarsnota/Slotwet)(Bedragen x € 1.000)
Art. Omschrijving Mutaties vóór Nota van wijziging Mutaties na Nota van wijziging
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
  TOTAAL