Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Tabel Subsidies (Bedragen X 1.000 euro)
Begrotings
artikel
Naam
subsidie
(-regeling)
(met
hyperlink
naar
vindplaats)
t-2 t -1   t t+1 t+2 t+3 t+4 Laatste
evaluatie
(jaartal +
hyperlink
naar
vindplaats)
Volgende
evaluatie
(jaartal)
Einddatum
subsidie
(-regeling) 
(jaartal)
                       
Totaal subsidie
(-regelingen)