Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Begroting van verplichtingen-kasagentschap .........voor het jaar 20.. (Bedragen x € 1.000)
t-2
stand
slotwet
t-1
Vastgestelde begroting
ontwerpbegroting
t t+1 t+2 t+3 t+4
Ontvangsten              
Ontvangsten moederdepartement              
Ontvangsten overige departementen              
Ontvangsten derden              
Rente ontvangsten              
Bijzondere ontvangsten              
               
Totaal ontvangsten              
               
               
Uitgaven              
Personele uitgaven              
- waarvan eigen personeel              
- waarvan inhuur externen            
- waarvan overige personele kosten            
Materiële uitgaven              
- waarvan apparaat ICT              
- waarvan bijdrage aan SSO’s              
- waarvan overige materiele kosten              
Bijzondere uitgaven              
               
Totaal uitgaven              
Totaal verplichtingen              
               
Saldo van ontvangsten en uitgaven