Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Belangrijkste beleidsmatige mutaties t.o.v. vorig jaar (ontvangsten, uitgaven en niet-belastingsontvangsten) Bedragen x € 1.000
artikel nummer t-1 t t+1 t+2 t+3 t+4
Stand ontwerpbegroting t-1(inclusief NvW)              
Belangrijkste mutaties                
1)              
2)              
3)              
4)              
5)              
6)              
Overige mutaties              
Stand ontwerpbegroting t