Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van ................(...) voor het jaar 20.. (Bedragen x € 1.000)
Art.nr.       Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting
    Verplichtingen Uitgaven                Ontvangsten      
  Totaal      
         
  Beleidsartikelen      
01 Beleidsartikel 01      
02        
03        
04        
05        
0*        
. Niet-beleidsartikelen      
20 Algemeen      
21 Apparaat kerndepartement      
2* Evt. overig (apparaat) niet-beleidsartikelen      
2* Geheim      
2* Nog onverdeeld