Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Vastgestelde begrotingsstaat van het ……………fonds voor het jaar 20.. (Bedragen x € 1.000)
Art.nr.                      Omschrijving             Vastgestelde begroting
. Beleidsartikel Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
01 Beleidsartikel 01                         
02 Beleidsartikel 02      
0* Niet-beleidsartikel 0*      
. Subtotaal   a(t) b(t)
0* Na-/ voordelig  eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)   u(t-1) - o(t-1) o(t-1) - u(t-1)
. Subtotaal   u(t) o(t)
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar (t)   o(t) - u(t)  u(t) - o(t)
  Totaal   c (t) d(t)