Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van ... (...)voor het jaar 20..( Bedragen x € 1.000)
Art. no Omschrijving Vastgestelde begroting (1)
. . Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
. Totaal      
.        
. Beleidsartikelen      
01 Beleidsartikel 01      
02        
03        
04        
05        
06        
  Niet-beleidsartikelen      
20 Algemeen      
21 Apparaat Kerndepartement      
2* Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen      
2* Geheim      
2* Nog onverdeeld