Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

3.30b - Verantwoordingsstaat begrotingsfonds

Model:

Verantwoordingsstaat 20.. van het begrotingsfonds .....(..) (Bedragen x € 1.000)  
Art. nr. Omschrijving (1) Vastgestelde begroting (2) realisatie (3) Verschil realisatie en vastgestelde begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
01 Beleidsartikel                  
                     
02 Beleidsartikel                   
                     
0* Niet-beleidsartikel                  
                     
  Subtotaal   at bt   at bt   at bt
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)   u t-1-ot-1 o t-1 -u t-1   ut-1-ot-1 o t-1- u t-1 ot - t ot - t ut - t
  Subtotaal   ut ot   ut ot   ut ot
0* Na-/Voordelig eindsaldo huidig jaar (t)   ot -ut ut -ot   ot -ut ut - ot   ot -ut ot -ut
  Totaal   ct dt   ct dt   ct dt
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. De verplichtingenbedragen worden net als de uitgaven en ontvangsten getotaliseerd.

  2. Bedragen in der verantwoordingsstaat worden altijd naar boven afgerond.

  3. U= uitgaven, O= ontvangsten, t= het jaar waarop het jaarverslag betrekking heeft, t-1 = het jaar voorafgaande aan het verslagjaar (t).