Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

3.22a - Algemene doelstelling beleidsartikel

Model:

Voor dit onderdeel is geen standaardmodel voorgeschreven.

Toelichting

De algemene doelstelling wordt overgenomen conform de begroting.