Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

2.27 - Niet-beleidsartikel Nominaal en onvoorzien

Model:

Tabel verdeling van begrotingsposten loon- en prijsbijstelling (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen  x € 1.000)
Artikelnummer Omschrijving Loonbijstelling Prijsbijstelling
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Totaal van de verdeling      
Nog niet verdeeld      
-waarvan programma      
-waarvan apparaat      
Open tabel in nieuwe pagina

Het totaal van de loonbijstelling/prijsbijstelling ad. ... (€ 1.000) is bij de Voorjaarsnota aan de onderhavige begroting toegewezen. Voor een belangrijk deel ad. ... (€ 1.000) wordt deze bijstelling in de onderhavige suppletoire begroting aan de loongevoelige/prijsgevoelige begrotingsartikelen toegedeeld volgens bovenstaand overzicht. Het nog niet verdeelde gedeelte ad. ... (€ 1.000) zal bij een volgende suppletoire begroting worden verdeeld.

Toelichting

Dit overzicht en de daarbij behorende tekst wordt opgenomen bij het centrale artikel Nominaal en onvoorzien. De opgenomen tekst is een standaardtekst die kan worden aangepast aan de concrete situatie.