Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

2.22 - Begrotingsstaat inzake de agentschappen

Model:

Wijziging van de begrotingsstaat inzake de verplichtingen-kasagentschappen (Tweede suppletoire begroting) Begroting 20.. Ministerie van ..............(...) (Bedragen x € 1.000)
Naam Vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire begroting Mutaties 2e suppletoire begroting
  Totaal
ontvangsten
Totaal
uitgaven
Totaal
verplichtingen
Saldo
ontvangsten
en uitgaven
Totaal
ontvangsten
Totaal
uitgaven
Totaal
verplichtingen
Saldo ontvangsten
en uitgaven
Totaal
ontvangsten
Totaal
uitgaven
Totaal verplichtingen Saldo ontvangsten
en uitgaven
Verplichtingen-kasagentschap 1                        
Verplichtingen-kasagentschap 2                        
Verplichtingen-kasagentschap 3                        
Totaal      ­                  
Open tabel in nieuwe pagina
Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen (Najaarsnota) Begroting 20.. Ministerie van ..............(...) Bedragen x € 1.000
Naam Vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire begroting Mutaties 2e suppletoire begroting
  Totaal baten Totaal lasten Saldo
baten en lasten
Totaal baten Totaal lasten Saldo
baten en lasten
Totaal
baten
Totaal
lasten
Saldo
baten en
lasten
Baten-lastenagentschap 1                  
Baten-lastenagentschap 2                  
Baten-lastenagentschap 3                  
Totaal                  
Open tabel in nieuwe pagina
Naam Vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire begroting Mutaties 2e suppletoire begroting
  Totaal kapitaal-uitgaven Totaal kapitaal-ontvangsten Totaal kapitaal-uitgaven Totaal kapitaal-ontvangsten Totaal kapitaal-uitgaven Totaal kapitaal-ontvangsten
Baten-lastenagentschap 1            
Baten-lastenagentschap 2            
Baten-lastenagentschap 3            
Totaal            
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften. (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  2. De specifieke rijksoverheidstermen kapitaaluitgaven en -ontvangsten worden als volgt gedefinieerd: 

    • kapitaaluitgaven betreft de som van investeringen, eenmalige uitkering aan moederdepartement en aflossingen op leningen.

    • kapitaalontvangsten betreft de som van desinvesteringen, eenmalige storting door moederdepartement en beroep leenfaciliteit.

     
  3. Deze definities bestaan uit verschillende posten die voorkomen in het kasstroomoverzicht (zie model 2.29).