Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

2.21 - Departementale Begrotingsstaat

Model:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van ............. (...) voor het jaar 20.. (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikel Omschrijving Vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire begroting Mutaties 2e suppletoire begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
  Totaal                  
                     
  Beleidsartikelen                  
01 Naam artikel                  
                     
14                    
                     
  Niet-beleidsartikelen                  
20 Algemeen                  
21 Apparaat Kerndepartement                  
2* Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen                  
2* Geheim                  
2* Nominaal en onvoorzien                  
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften. (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  2. De verplichtingenbedragen worden getotaliseerd.

  3. De gerealiseerde bedragen worden steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

  4. De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in de toelichting op de begrotingsartikelen.

  5. De niet-departementale begrotingen (I, IIA, IIB, IV, IXA, XVII, XVIII) hoeven geen apart centraal apparaatsartikel in de suppletoire begroting op te nemen (aansluitend op de indeling van de oorspronkelijke begroting). Dit geldt tevens voor de departementale begroting III.