Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

2.17 - Uitgavenmutaties

Model:

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 20.. (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikelnummer Uitgaven t
Vastgestelde begroting t    
Belangrijkste suppletoire mutaties    
1)    
2)    
3)    
4)    
5)    
6) Overige mutaties    
Stand 1e suppletoire begroting t    
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. Uitgavenmutaties hebben een meerjarige doorwerking.

  2. In de toelichting wordt de relevante informatie opgenomen.

  3. In z'n algemeenheid geldt dat bij een uitsplitsing van de mutaties de aansluiting met de toelichtingen in de betreffende budgettaire nota wordt gemaakt. In overleg met de betrokken sectie van de Inspectie der Rijksfinanciën wordt daarom bewerkstelligd dat in deze tabellen gepresenteerde uitsplitsingen overeenkomen met de uitsplitsingen in de Verticale Toelichting in de betreffende budgettaire nota.

  4. Eénzelfde overzichtstabel wordt gemaakt ten aanzien van de belangrijkste ontvangstenmutaties. Indien geen belangrijkste ontvangstenmutaties te melden zijn, kan de overzichttabel ten aanzien van de belangrijkste ontvangstenmutaties weggelaten worden.