Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

2.13 - Begrotingsstaat Begrotingsfonds

Model:

Wijziging begrotingsstaat van ...fonds (..) voor het jaar 20.. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikel Omschrijving (1)Vastgestelde begroting
(2)Mutaties 1e suppletoire begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
01 Beleidsartikel 01            
02 Beleidsartikel 02            
               
0* Niet-beleidsartikel 0*            
               
  Subtotaal            
0* Na-/ Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t)   ut-1-ot-1 ot-1-ut-1   u t-1 -o t-1 o t-1 - u t-1
  Subtotaal    
0* Na-/ Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t)   o t -u t ut -ot   ot - ut ut -ot
  Totaal            
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  2. De verplichtingenbedragen worden getotaliseerd.

  3. U = uitgaven, O = ontvangsten, t = het jaar waarop het jaarverslag betrekking heeft, t-1 = het jaar voorafgaande aan het verslagjaar (t)