Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

2.12 - Begrotingsstaat inzake de agentschappen

Model:

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 20.. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Naam Vastgestelde begroting    Mutaties 1e suppletoire begroting
  Totaal
verplichtingen
Totaal uitgaven Totaal ontvangsten Saldo uitgaven en ontvangsten Totaal verplichtingen Totaal uitgaven Totaal ontvangsten Saldo uitgaven en ontvangsten
Verplichtingen-kasagentschap 1                
Verplichtingen-kasagentschap 2                
Verplichtingen-kasagentschap 3                
Totaal                
Open tabel in nieuwe pagina
Naam Vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire begroting
  Totaal baten Totaal lasten Saldo Baten en lasten Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten
Baten-lastenagentschap 1            
Baten-lastenagentschap 2            
Baten-lastenagentschap 3            
Totaal            
Open tabel in nieuwe pagina
Naam Vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire begroting
  Totaal kapitaal-uitgaven Totaal kapitaal-ontvangsten Totaal kapitaal-uitgaven Totaal kapitaal-ontvangsten
Baten-lastenagenstschap 1        
Baten-lastenagenstschap 2        
Baten-lastenagentschap 3        
Totaal        
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften. (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  2. De termen 'kapitaaluitgaven' en '-ontvangsten' worden als volgt gedefinieerd:

    • kapitaaluitgaven: de som van investeringen, eenmalige uitkeringen aan moederdepartement en aflossingen op leningen;

    • kapitaalontvangsten; de som van desinvesteringen, eenmalige storting door moederdepartement en beroep op de leenfaciliteit.

     
  3. Deze definities bestaan uit verschillende posten die voorkomen in het kasstroomoverzicht (zie model 2.29).