Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

2.11 - Departementale begrotingsstaat

Model:

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van ............. (...) voor het jaar 20.. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikel Omschrijving Vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
  Totaal            
               
  Beleidsartikelen            
01 Artikel 01            
.. ...            
14 ...            
               
  Niet-beleidsartikelen            
20 Algemeen            
21 Apparaat Kerndepartement            
2* Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen            
2* Geheim            
2* Nominaal en onvoorzien            
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  2. De verplichtingenbedragen worden getotaliseerd.

  3. De gerealiseerde bedragen worden steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

  4. De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen bij de toelichting op de begrotingsartikelen.

  5. De niet-departementale begrotingen (I, IIA, IIB, IV, IXA, XVII, XVIII) hoeven geen apart centraal apparaatsartikel in de suppletoire begroting op te nemen (aansluitend op de indeling van de oorspronkelijke begroting). Dit geldt tevens voor de departementale begroting III.

  6. Indien van toepassing kolom 'Vastgestelde begroting' hernoemen naar 'Stand na ISB'.