Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

4.56 - Eindejaarsmarge

Eindejaarsmarge (bedragen x € 1.000)
Artikel/doelstelling/instrument Aanwending/dekking eindejaarsmarge
Artikel / doelstelling / instrument  
Artikel / doelstelling / instrument  
Etc.  
Totaal:  
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

In de beleidsbrief wordt een overzicht opgenomen met de totale eindejaarsmarge, gesplitst naar de beleidsartikelen waarop deze wordt ingezet (conform dit model) en aangegeven wordt om welke reden de middelen op dat artikel worden toegevoegd en waar eventueel sprake is van overlopende verplichtingen.