Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

1.34a - Toelichting bij niet-beleidsartikel  Algemeen

Model:

Budgettaire gevolgen (x € 1.000)
Algemeen t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 t+4
Verplichtingen              
Uitgaven              
Programma-uitgaven              
Financieel instrument yyy              
Ontvangsten              

Toelichting

  1. Op het niet-beleidsartikel Algemeen worden de departementsbrede programma-uitgaven geboekt die niet zinvol kunnen toegerekend aan een beleidsartikel.

  2. De departementsbrede programma-uitgaven worden conform de bepalingen voor een beleidsartikel toegelicht.

  3. De programma-uitgaven op de niet-beleidsartikelen worden met volume- en prijsgegevens toegelicht.