Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Factuuromschrijving

Een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of diensten