Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Einddatum lening/krediet

Datum waarop de lening/kredietstelling eindigt