Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Definitief bedrag

Vastgesteld totaal ontvangen/te vorderen/uitgekeerd bedrag