Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Bedrag resultaatvergoeding

Het uit te keren bedrag als een vooraf gedefinieerd resultaat wordt behaald