Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Technische mutaties

Technische mutaties zijn mutaties zonder beleidsmatige of financiële conse­quenties. Bijv. desalderingen.