Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Suppletoire begroting

Wetsvoorstel tot wijziging van de begroting. Voorbeelden van een suppletoire begroting zijn:

  1. de eerste suppletoire begroting die samenhangt met de Voorjaarsnota;

  2. de tweede suppletoire begroting die samenhangt met de Najaarsnota;

  3. een incidentele suppletoire begroting;

  4. slotwet.