Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Financiële verantwoordingsinformatie

De in een jaarverslag opgenomen informatie over de financiële aspecten van bet gevoerde beleid en de gevoerde bedrijfsvoering.