Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Desinvesteringen

Wanneer sprake is van het tenietgaan van het materieel vast actief, bijvoorbeeld als gevolg van sloop of afbraak.