Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2017

Wijzigingen

Geen wijzigingen in de afgelopen maand.

Tijdschema 26 september t/m 26 oktober

Voorbereiding

Geen data gevonden.

Uitvoering

Geen data gevonden.

Verantwoording

Geen data gevonden.

RBV 2017

Op deze site vindt u de Rijksbegrotingsvoorschriften 2017. Deze hebben betrekking op de verantwoording over 2016, de uitvoering van de begroting 2017 en de voorbereiding van de begroting 2018.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar hafir@minfin.nl.

Logistieke aanwijzingen

Logistieke aanwijzingen

Het logistieke proces omvat met inachtneming van het Tijdschema de aanlevering door de departementen (FEZ-directies) van concepten van de begrotings- en verantwoordingsstukken aan het Ministerie van Financiƫn en - al naar gelang van toepassing - aan de ministerraad (MR), de Raad van State (RvS), de Tweede Kamer (TK) en de Algemene Rekenkamer (AR).

Wijzigingsmail

Vul uw e-mailadres in om u aan- of af te melden. Als u zich reeds heeft aangemeld wordt bij opnieuw invoeren uw e-mailadres verwijderd.