Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2015

3.22d - Budgettaire gevolgen van beleid

Model:

Tabel X.X Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)
  Realisatie Oorspronkelijk vastgestelde begroting Verschil
  t-4 t-3 t-2 t-1 t t t
Verplichtingen X X X X X X X
Waarvan garantieverplichtingen X X X X X X X
               
Uitgaven X X X X X X X
               
Subsidies(-regelingen)              
-              
Leningen (eventueel)              
-              
-              
Garanties (eventueel)              
-              
-              
Bekostiging              
-              
-              
Inkomensoverdrachten              
-              
-              
Opdrachten              
-              
-              
Bijdragen aan agentschappen              
-              
-              
Bijdragen aan ZBO’s /RWT’s              
-              
-              
Bijdragen aan mede-overheden              
-              
-              
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties              
-              
-              
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken              
-              
-              
               
Ontvangsten X X X X X X X
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. Bij de budgettaire gevolgen van beleid worden per beleidsartikel de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten in één tabel gepresenteerd.

  2. Per beleidsartikel is sprake van één tabel Budgettaire gevolgen van beleid. Hiermee worden de integrale uitgaven en ontvangsten die samenhangen met één beleidsdoelstelling in één oogopslag zichtbaar.

  3. Voor de definities en toelichting op de financiële instrumenten wordt verwezen naar model 1.33d.