Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2013

Algemeen: opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de vastgestelde begroting t, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000)
  Realisatie Oorspronkelijk
Vastgestelde
begroting
Verschil
t-4 t-3 t-2 t-1 t t t
Verplichtingen               
Uitgaven               
Programma-uitgaven               
Financieel instrument yyy              
Verzameluitkering              
Ontvangsten